Walenhoek

Walenhoek, ongeveer 57 hectare groot, ontstond uit voormalige kleiputten. Vandaag is het een heerlijk bos om door te wandelen. Vooral aan de mooie vijvers gonst het van het leven. Meer dan 160 vogelsoorten broeden er of zoeken er voedsel. Heel wat trekvogels vinden er een geliefkoosde overwinteringsplek. Ook amfibieën, reptielen, libellen en juffers komen hier aan hun trekken.