Hemiksem - Paul De Vierman

Locatie: Statieplaats 15, Hemiksem

Info kunstenaar:

Paul De Vierman werd in 1939 geboren te Antwerpen. Na zijn studies en zijn eerste opmerkelijke verwezenlijkingen in de beeldhouwkunst verhuisde hij naar Hemiksem. Oorspronkelijk werkte hij als bankbediende, maar zijn drang naar de beeldende kunst haalde de bovenhand. Hij vervolmaakte zich door lessen te volgen aan het Koninklijk Instituut voor bouwkunde en stedenbouw te Antwerpen. Vervolgens gaf hij les in het Wilrijks creatief atelier en werd hij de verantwoordelijke van een creatief centrum te Hemiksem. Later gaf hij les in kunstsmeedwerk en andere metaalbewerkingen aan het Koninklijk Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Paul de Vierman werkte vooral met metalen: ijzer, staal, koper, blik,... Zijn werk heeft een zeer sterke sociale dimensie. De metaalsculpturen beelden vaak de gewone mens uit. De Vierman kijkt daarbij niet vanuit een superioriteitsbesef op de mensen neer, hij staat tussen hen en is solidair met hen in hun zoeken naar waardigheid.

De Vierman maakte ook naam met zijn portretten. Hij wist de ziel van zijn model perfect tot uiting te laten komen. Tot slot maakte hij ook verscheidene schilderijen.

In december 2020 overleed Paul De Vierman. De tentoonstelling "Retrospectief Paul De Vierman" loopt tot en met 11 december in het vroegere atelier van Paul op de Statieplaats in Hemiksem.

Online: Facebook-pagina Paul De Vierman