Niels ErfgoedArchief

Het Niels Erfgoedarchief (afgekort NEA) ressorteert onder de Nielse Cultuurraad, die roerend erfgoed uit Niel en de Rupelstreek verzamelt, registreert, bestudeert en terug openstelt voor het publiek.. Dit gemeentelijke archief is uitgerust om één en ander (onder garantie tegen vervreemding) blijvend te bewaren voor de toekomst. Iedereen kan zijn/haar persoonlijke documenten, verenigingsarchieven, prentkaarten, foto's, affiches, tijdschriften, boeken, enz. overdragen aan dit archief, met de zekerheid dat de geschonken zaken bewaard blijven voor de gemeenschap. Personen die hun documenten, enz. zelf willen behouden, kunnen ook alles digitaal in het NEA laten opnemen. Het NEA organiseert jaarlijks de erfgoeddag te Niel, publiceert regelmatig over het plaatselijke erfgoed en geeft driemaandelijks een NEA-magazine uit (dit laatste kan op eenvoudig verzoek elektronisch gratis worden toegestuurd). Het NEA is toegankelijk voor het publiek, elke maandag- en donderdagnamiddag (14 tot 17u) én de eerste zaterdag van de maand van 10u tot 13u.

Adres

Voorzitter

Victor Van Dyck

Adres
Merkezeel 9 , 2830 Willebroek
Tel.
03 8865012
victor.van.dyck@telenet.be

Secretaris

Pepermans Gerard

Adres
Blauwbrugstraat 84 , 2845 Niel
Tel.
0483 084824
gerard.pepermans@telenet.be

Lokaal

NEA - Niels Erfgoedarchief

Adres
Kerkstraat 54 A (ingang langs poort op nr. 50) , 2845 Niel
nielserfgoedarchief@niel.be