Word vrijwilliger

Als vrijwilliger engageer je je om voor IVEBICA belangeloos activiteiten te verrichten.

Wat de academie- en cultuurwerking betreft kunnen de taken het volgende omvatten: algemene hulp bij publieke activiteiten, praktische ondersteuning tijdens activiteiten: zoals promotie, onthaal, bar, opbouw en afbraak. 

De taken binnen de bibliotheekwerking betreffen het kaften van boeken, bibliotheekmaterialen verwerken, etikettering, wegzetten van materialen en praktische ondersteuning bij activiteiten in de bib.

Iets voor jou? Vul hieronder dan het contactformulier in.