Sint-Niklaas Parochiekerk Hemiksem

De eerste kerk gewijd aan Sint-Niklaas in Hemiksem stond aan Kerkeneinde, maar aangezien deze kerk zich te ver bevond van het dorpscentrum werd er in 1770 een nieuwe kerk gebouwd in het dorpscentrum op de gronden van de pastorie. De bouw werd bekostigd door juffrouw Maria Isabella Josefa van Horne uit Antwerpen en de plannen werden opgesteld door Jacobus Avonts en Hendrik Conincx. In 1771 was het gebouw af en in 1772 werd de kerk ingezegend. Aangezien de oude kerk niet meer nodig was, werd deze afgebroken. Het meubilair en de grafsteen van Antoon van Brabant werden in 1772 overgebracht naar de nieuwe kerk. De toren van de Sint-Niklaaskerk raakte uiteindelijk voltooid in 1773. In de loop van de jaren werden er ook nog zijbeuken, een tweede sacristie en nieuwe glasramen toegevoegd. Verder werden ook de daken, gewelven en toren hersteld. Het kerkhof werd gesloten in 1903 en werd verplaatst naar de Kerkstraat.

De Sint-Niklaaskerk te Hemiksem is een sobere classicistische pseudo-kruisbasiliek. De kerk is omringd door een grasveld met enkele grafmonumenten dat vroeger een kerkhof was. Het gebouw bestaat uit een driebeukig schip met ingebouwde toren, een kruisbeuk en een koor. Een west- en rechthoekige oostsacristie bevinden zich tussen de dwarsbeuk en het koor. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen met een schaars gebruik van arduin en andere natuursteen en heeft leien schild- en zadeldaken. De voorgevel heeft een eenvoudige drieledige indeling. Ovale en steekboogvormige vensters en een steekboogpoort sieren de gevel. De toren is ingebouwd met vier geledingen en een ingesnoerde naaldspits bovenop.

Het interieur is geschilderd in gebroken wit en licht bruin. De rondboogvormige scheibogen steunen op rechthoekige pijlers met pilasters met een eenvoudig lijstkapiteel ertegen. De kerk heeft een tongewelf met lijstwerk en geprofileerde gordelbogen die uitlopen op geprofileerde lijsten. In de kerk bevindt zich een orgel van de hand van Eg. Fr. Van Peteghem (Gent) van 1774-76. Het werd aangepast door de gebroeders Goyvaerts in 1932 en gedeeltelijk gerestaureerd in 1971.

 

Locatie

Gemeenteplaats 25, 2620 Hemiksem

 


Bron

Wylleman, L. (1985). Parochiekerk Sint-Niklaas. Inventaris Onroerend Erfgoed. Retrieved January 6, 2023, from https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13118